REGULAR DOO
main image
shadow shadow

Наш производ:

Наш производ је софтвер "Пословни програм" који се састоји из следећих подсистема:

 

Управљање штампаријом
 

Управљање штампаријом као малосеријском производњом са свим својим специфичностима рото и табачне штампе са статистикама потрошње репроматеријала, нормативима, издавањем понуда и предкалкулација. Израда калкулација и фактура, производне документације, технолошка разрада сваког посла, календар послова, дневни распоред заузећа машина, евиденција стварних утрошака репроматеријала...

Књиговодство са  производњом
 

Под књиговодством се на овом месту подразумева комплетно буџетско и ванбуџетско књиговодство које се састоји из стандарда као што су Финансије, Зараде, Основна средсва, Ситан инвентар, Централни магацин, Радни магацин, Материјално књиговодство, Робно књиговодство. Управљање производњом се прилагођава конкретним организацијама и то од малосеријске производње па све до производње вегетацијом.

Уписници прекршајног суда
 

Једини софтвер у Србији који самостално ради у Органима за прекршаје и који је у складу са свум уредбама и пословницима и подржава прави изглед уписника:

статистика...

 

Уписници Општинских и Окружних судова
 

Сkуп уписника који су у употреби у овим судовима: Парница, Ванпарница, Кривица, Истрага, Извршења... Софтвер израђује аутоматску статистику.

 

Аутоматска .ПДФ архива Офис докумената са целе компјутерске мреже
 

Аутоматско архивирање свих докумената из Мајкрософт Офиса, који су израђени у Ексцелу или Ворду, њихово превођење у .пдф формат и архивирање. Лако претраживање архиве. На исти начин се може вршити архивирање и докумената из Пословног програма.

Јавна комунална предузећа са масовном наплатом
 

Аутоматска израда фактура, опомена и тужби масовне наплате јавних предузећа. Праћење наплате са свим пропратним процедурама и везом са финансијским књиговодством.

 
horizontal bar
REGULAR doo @ 2011 Главна странаАгенцијаПроизводиУслугеПитањаКонтактКако почети

Graphic Design by Round the Bend Wizards