REGULAR DOO
main image
shadow shadow

Услуге...

Комплетна услуга

Наша комплетна услуга се састоји од израде информатичког модела Ваше организације у којем су једнозначно описани ходограми и садржаји свих докумената, све активности са свим учесницима по организационим јединицама, радним местима и документима. Модел се израђује у софтверу за израду Ентитет-Релација модела.

Затим Вам дајемо предлог побољшања токова информација, изгледа докумената, ходограма докумената, извођења активности.

Предаjeмо Вам пројекат информационог система.

Израђујемо софтвер информационог система.

Предајемо Вам анализу потреба за хардвером на сваком радном месту.

Имплементирамо информаицони систем и извршавамо обуку запослених.

Вршимо превентивно и корективно одржавање информационог система.

Начин постпродајне подршке

Постпродајна подршка је веома важан сегмент у животном циклусу једног информационог система. Наша подршка се састоји у следећем:

  • Интервенција телефонским разговором,
  • Интервенција доласком на лице места,
  • Интервенција преко удаљеног администрирања.

Услови плаћања

Услови плаћања за наше услуге су такође врло важан сегмент који интересује сваког нашег будућег комитента. Наш производ и услуге можете купити у целости или неки његов део, на одложено плаћање или уз повољно кредитирање са наше стране јер је наш мото: "задовољан комитент је и добра референца".

horizontal bar
REGULAR doo @ 2011 Главна странаАгенцијаПроизводиУслугеПитањаКонтактКако почети

Graphic Design by Round the Bend Wizards